Staande glazen grafmonumenten

Een grafmonument kan bestaan uit een liggend deel wat het graf bedekt, maar een staand element behoort ook tot de mogelijkheden alsmede een combinatie van een staand en een liggend gedeelte. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van staande grafmonumenten. Meer voorbeelden van grafmonumenten van glas vindt u op de website van Eijgelaar Natuursteen.


Combinatie van smeltglas met een RVS bol
Ondanks dat het glas vlak is van oorspring is het goed mogelijk dimensies aan te brengen in een ontwerp, zoals ook te zien is in dit monument. Er is op een gebalanceerde wijze een combinatie gemaakt met RVS en smeltglas waarbij goed gebruikt is gemaakt van de natuurlijke groene kleur van het glas. 

Het ontwerp van dit monument is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gereproduceerd.

Gesmolten glas met bloemmotief
Het versmelten van glazen elementen biedt mogelijkheden om een uitermate persoonlijke invulling aan het momenten te geven. In dit monument is een figuratie uit gesmolten glas gemaakt in de vorm van bloemen. Het geheel wordt gefrankeerd met een gezandstraalde voorplaat en een liggend element van smeltglas.

Gesmolten glazen vlinder op afstandhouder
Een monument met een uitgespaarde tekst zorg voor een betere leesbaarheid van de tekst, en bovendien is de achtergrond van het monument gecamoufleerd. De vlinder is volledig met de hand vervaardigd uit kleine stukjes glas welke tot één geheel zijn versmolten en nadien zijn gebogen. De vlinder is met een RVS steun aan de glasplaat gemonteerd.

Gesmolten glas met emailles
Glas kan op vele manieren worden voorzien van kleur en figuraties. Eén van die manieren is het emailleren van het glas tussen twee lagen glas. De emailles worden tussen twee platen glas gestrooid en daarna onder hoge temperatuur ingebrand. Dit effect kan figuratief een monument enorm verrijken.

Gesmolten gekleurd artista
Het decor van een glazen monument is erg belangrijk. Indien het natuurlijke decor van een monument niet wenselijk is, of indien er een kans bestaat dat er op termijn wijzigingen optreden in het decor, is het goed het monument een eigen decor mee te geven. Dat is in dit monument zeker gerealiseerd.

Geëmailleerde foto
Indien foto's of figuraties exact op een glasplaat moeten worden afgebeeld kan dit met een digitaal vervaardigde figuratie uit emailles. Met deze techniek wordt de figuratie onder hoge temperatuur in het glas gebrand, waarna deze een zeer hoge mate van duurzaamheid krijgt.